ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงภูเก็ต

ประกาศศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง ศาลแขวงภูเก็ตเปิดให้บริการจ่ายคืนเงินให้แก่คู่ความ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่านระบบ KTB Corporate online ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


image เอกสารแนบ