ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงภูเก็ต

ประกาศศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง การนั่งพิจารณาโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นอกที่ทำการ (คดีนัดพิจารณาระหว่างวันที่ 4 เมษายน ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565)

image เอกสารแนบ