ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงภูเก็ต

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ