ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา