ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

ระบบตารางพิจารณาคดี