ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท