ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

image

ศาลแขวงภูเก็ต

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

291/2 ถนนระนอง

ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต 83000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 076 217 323

โทรสาร  076 217 326

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social