Accessibility Tools

ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

ข่าว

หนังสือมอบอำนาจและคำแนะนำจำเลย

แบบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินด้วยวิธีการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking)

แบบ 3 (สำหรับ บุคคลภายนอก / เจ้าหนี้การค้า / และอื่น ๆ )

แบบ 4 (ใช้สำหรับเงินในคดี)

 

Application ห้องพิจารณาคดี เลขห้อง รหัสผ่าน
ห้องไกล่เกลี่ย 184-984-5320 phkmc
ห้อง 2 184-112-2274 phkmc
ห้อง 1 tmi-ozvy-roi  
ห้อง 2 whj-oqwx-wcn  
ห้อง 3 xmy-gsdc-vbj  
ห้อง 4 rkq-yztu-jhc  
ห้อง 5 iee-efka-nte  

***โปรดดาวน์โหลดโปรแกรม Webex และ Google Meet ไว้ในอุปกรณ์ที่ท่านต้องการใช้ และติิดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการพิจารณาคดีออนไลน์เพื่อตรวจสอบโปรแกรมและห้องที่ใช้ในการพิจารณาคดี

รวมไฟล์กฎระเบียบในการพิจารณาคดี
ออนไลน์ในคดีแพ่ง
รวมไฟล์กฎระเบียบในการพิจารณาคดี
ออนไลน์ในคดีอาญา
ศาลแขวงภูเก็ต

image
image
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image