ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงภูเก็ต

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล (นิติกร 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา)

image เอกสารแนบ