ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงภูเก็ต

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง นิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

image เอกสารแนบ