ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงภูเก็ต

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ในตำแหน่ง นิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต

image เอกสารแนบ