ศาลแขวงภูเก็ต

Phuket Kwaeng Court

image

ศาลแขวงภูเก็ต

ประกาศศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครทนายความที่ประสงค์รับหน้าที่เป็นทนายความแก่ผู้เสียหาย จำเลย หรือผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/2 มาตรา 165/1 และมาตรา 173 ประจำปี 2565 -2567

image เอกสารแนบ